Tulisen loro wae titikane teks pachelathon!Tulisen loro wae titikane teks pachelathon!

1. dilakoni wong 2 utawa lewih

2. nggadahi tofik ingkang badhe dipun bahas

3. nganggo ukara langsung (kalimat langsung)

maaf sepaham saya ituSource link

en_USEnglish